Monday, December 2, 2013

ארוזה מידי - חלק 1

איך אורזים תיק ל10 חודשים? תיק שהוא החיים שלך, שהוא הבית, האבא והאמא התרופות והסבונים. התשובה שלך לכל שאלה ברגע האמת...
אז אם להיות כנה, ארזתי יותר מידי. את זה אני אומרת כבר אחרי 3 ימים של טיול. התיק ענק אבל התכולה נחוצה, נראה שאי אפשר לותר על שום דבר. 17 קילו רק בתיק הגדול שלא נדבר על התיק הקטן ששבר לי את הגב בלונדון.

No comments:

Post a Comment

 
SITE DESIGN BY DESIGNER BLOGS